mohajerat
mohajerat

مهاجرت به كانادا و برنامه نامزد استاني Canada Visa and Work Permits

ارسال شده در روش هاي هجرت به ميهن كانادابرچسب ها هجرت به كانادا و برنامه نامزد استاني هجرت به كانادا و برنامه نامزد استاني Canada Visa and Work Permits هجرت به كانادا و برنامه نامزد استاني Canada Visa and Work Permits با انگيزه برنامه ريزي كمبود عمل در بعضي از استان هاي كانادا زير برنامه ويزاي كاري كانادا عمل مي نمايد . 

مهاجرت به كانادا
تحت اين برنامه يك كارفرماي مي تواند شمار محدودي از نامزدهاي تعيين گرديده براي موقعيت هاي يگانه حرفه اي را انتخاب نمايد و براي حمايت از جواز عمل كانادا، يك سرزمين عضو كمپاني كند . لازمات زير: شرايط بايد يكي باشد كه به وسيله يك شهروند يا اين كه اقامت دائم كانادا ممنوع شود شرايط دائمي و تمام وقت است اين وضعيت به يك كانديد كه داراي مدارك موضوع نياز مي‌باشد ارائه مي شود اين شرايط به يك كانديد كه داراي تجربه كار مورد نياز مي‌باشد ارائه مي شود اين موقعيت با استانداردهاي اشتغال و معاش ولايتي مطابقت و همخواني دارد استان هاي ذيل فعالانه برنامه هاي تحت برنامه PN را پشتيباني مي كنند: آلبرتا بريتيش كلمبيا مانيتوبا نيوفاندلند و لابرادور جزيره پرنس ادوارد يوكون نيوبرانزويك موزيك اسكوشيا Saskatchenwan ساسكاچوان هجرت به كانادا و برنامه نامزد استاني Canada Visa and Work Permits مهاجرت به كانادا و برنامه نامزد استاني Canada Visa and Work Permits همگي استان هاي فوق الزامات مختلفي براي ديدار دارا هستند تا بتوانند براي رواديدِ فعاليت كانادا كمك مالي شوند، البته موردها قضيه نياز در هر مسئله لازم است . درصورتي كه كارفرمايي كه مايل به نامزد كردن شما در برنامه PN براي اجازه فعاليت در كانادا هستيد، لطفا براي دعوا بخش اعظم با ما تماس بگيريد . 
پس از دريافت امداد از يك ايالت پايين برنامه PN، شما مي بايست درخواست خويش را براي اقامت دائم رواديدِ سفر و اقامت كانادا بپذيريد . لطفا دقت داشته باشيد كه حمايت از يك عدد از استان هاي فوق تاييد رواديدِ اقامت دايم شما را تضمين نمي نمايد و تصميم گيري آخرين توسط شهروندي و هجرت كانادا انجام خواهد شد . 
علاوه بر موردها فوق شما و خانواده تان بايستي وضعيت ذيل را براي رعايت يك رواديدِ اقامت دائم كانادا تضمين كنيد: معاينه طبابت انجام مي شود شواهدي وجود دارد كه شما از شخصيت عالي داريد با ضوابط كانادايي و استان بازخورد كنيد اگر كارفرماي كانادايي كانادايي در اكنون حاضر در يك عدد از ايالت هاي بالا كار نمي كند، شما تحت حالت برنامه PN درخواست واجد وضعيت نيستيد و ممكن هست بخواهيد مورد هاي ديگري را براي مهاجرت كانادا در لحاظ بگيريد كه ممكن است در دسترس شما باشد . 
در شراي كارفرمايي در كانادا داريد كه مايل مي باشد به شما در مورد مشاغل يا اين كه قرارداد به شما توصيه دهد، مي توانيم به شما امداد كنيم و براي شما يك مجوز بدون نقص فعاليت كانادا را براي شما آماده كنيم . البته اين سريعترين و مستقيمترين مسير زندگي و فعاليت در كانادا است، البته اين رواديدِ اقامت دائم نمي باشد . 
ويزاي كارمند حرفه اي كانادا به شما قابليت و امكان مي دهد كه حالت دائمي اقامت خود را بدست آوريد، كه در آن شما حق داريد در كانادا معاش نمائيد و در كانادا كار فرمائيد سواي نياز به پيشنهاد اشتغال براي رواديدِ كانادا . 
كارفرمايان هنوز نيز مي توانند از اين درخواست حمايت كنند درصورتي كه مايل باشند كل امتيازات خويش را ارتقا دهند و سرعت پردازش را ارتقاء دهند، با اين وجود ويزاي كانادا براي شما صادر مي شود و شما قوي به قبول يك فعاليت و پيوستن به يك كارفرماي تازه سواي تو و كارفرماي زمينه نياز است . براي كسب اطلاعات عمده با ما تماس بگيريد .۰۲۱-۲۶۱۱۶۶۹۱ 

ادامهـ مطلبـ
| ۲۹ آذر ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۹:۳۵ | mohajerat
مهاجرت به كانادا،

ناك شغلي مشاغل ماهر كانادا ( Skilled Occupations (NOC A, B, 0

چيست،ناك 
شغلي در كانادا،ناك شغلي شغل ها ماهر،ناك شغلي شغل ها حرفه اي كانادا،ناك شغلي مشاغل ماهر كانادا ( Skilled Occupations (NOC A 
ناك شغلي شغل ها حرفه اي كانادا ( Skilled Occupations (NOC A, B, 0 يك سري تيم مهاجرتي در كانادا مستضعف داشتن تجربه كاري در يك “شغل ماهرانه”ميباشند . 
در ذيل فهرستي از مثال هايي از اشخاص از سيستم ملي شغلي كانادا (NOC) است كه نشان دهنده مرحله مهارت A، B يا اين كه ۰ مي‌باشد كه همينطور بهعنوان “مشاغل ماهر” ناميده مي شود . اين افراد به ترتيب حروف الفبا ناك شغلي مشاغل ماهر كانادا ( Skilled Occupations (NOC A, B, 0 ليست شده اند كه شمامي‌توانيد در فيس نياز هنگام سفر به كانادا از اين ناك استفاده فرماييد . 


| B | C | D | E | F | G | H | | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

مهاجرت به كانادا

ناك شغلي شغل ها حرفه اي كانادا ( Skilled Occupations (NOC A, B, 0 ناك 
شغلي مشاغل حرفه اي كانادا ( Skilled Occupations (NOC A, B, 0 شغل 
شروع با نامه: A شغل 
NOC ۰۶۳۲ 
مديران سرويس ها اقامتي ۶۳۱۳ 
محاسبه بر اجاره، مسافرت، گردشگري و سرويس ها مرتبط ۱۳۱۱ 
متخصص ها حسابداري و حسابداران ۵۱۳۵ 
بازيگر و كمدين ۱۲۴۱ 
مدافع اداري ۱۲۲۱ 
افسر اداري ۰۴۲۱ 
مدرسان – يادگرفتن دبيرستان و فن اي ۰۱۲۴ 
تبليغات، بازاريابي و مديران رابطه ها عمومي ۲۱۴۶ 
مهندس هوا فضا ۲۲۲۲ 
بازرسان محصول ها كشاورزي و ماهي ۸۲۵۲ 
پيمانكاران سرويس ها كشاورزي، ناظران مزرعه و دامداران تخصصي ۲۱۲۳ 
نماينده كشاورزي، مشاور و متخصص ۸۲۵۲ 
پيمانكاران سرويس ها كشاورزي، سرپرستان مزرعه و متخصصان دامداري ۲۲۷۱ 
خلبان هوا، مهندسين پرواز و مربيان پرواز ۲۲۷۲ 
كنترل ترافيك هوايي و شغل هاي مرتبط ۲۲۴۴ 
ابزار هواپيما، مكانيك برق و آويونيك، تكنسين ها و بازرسان ۷۳۱۵ 
مكانيك هواپيما و بازرسان هواپيما ۳۱۲۴ 
دكتر معالج متخصص سرپايي متفقين ۳۲۱۳ 
تكنسين هاي بهداشت حيوان‌ها و تكنسين هاي دامپزشكي ۵۲۳۱ 
خبرنگاران و بقيه رسانه ها ۷۳۳۲ 
Applicians Servicers و Repairers ۲۱۵۱ 
معماران ۲۲۵۱ 
تكنولوژيست هاي معماري و تكنسين ۰۲۱۲ 
مديران معماري و علوم ۵۱۱۳ 
بايگاني سازي ۵۲۴۴ 
صنعتگران و كارآفرينان ۱۳۱۴ 
ارزيابان، ارزيابان ها و ارزيابان ها ۵۲۵۱ 
ورزشكار ۵۲۲۵ 
تكنسين هاي صوتي و چهره يي ضبط ۳۱۴۱ 
متخصص گوش و حلق و لهجه شناسان زبان ۵۱۲۱ 
نويسندگان و نويسندگان ۷۳۲۱ 
متخصصان خدمات خودرو، مكانيك كاميون و تعميركارهاي مكانيكي 
شغل 
آغاز با نامه: B شغل 
NOC ۰۱۲۲ 
مديران بانكي، اعتباري و بقيه سرمايه گذاران ۶۳۳۲ 
نانوايي ۲۲۲۱ 
تكنولوژيست هاي زيست شناسي و تكنسين ها ۲۱۲۱ 
زيست شناسان و دانشمندان مرتبط ۷۲۳۴ 
بويلرها ۷۲۸۱ 
سنگاپور ۵۲۲۴ 
تكنسين پخش ۴۱۶۳ 
افسران بسط كسب و عمل و دانشمندان و مشاوران بازاريابي ۶۳۳۱ 
Butchers، Cutters and Fishmongers – خرده فروشي و بخش اعظم فروشي

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ آذر ۱۳۹۷ | ۱۰:۲۱:۲۲ | mohajerat
مهاجرت به كانادا، مهاجرت،

مانيتوبا بيش از ۴۰۰ كارگر ماهر را براي اعطاي نامزدي استاني مانيتوبا دعوت كرد

مانيتوبا بيش از ۴۰۰ خدمتكار حرفه اي را براي اعطاي نامزدي استاني مانيتوبا دعوت كرد نامزدي استاني مانيتوبا (MPNP) دعوتنامه هايي را براي اعطاي نامزدي به استاني براي كارگران ماهر در مانيتوبا و بيرون از ميهن مي گذارد .اين دعوت طومار در جهت مسافرت به كانادا مي باشد . دولت مانيتوبا در مجموع از ۴۶۹ دعوت نامه براي درخواست نامزدي استان براي اقامت دائم به نامزدها در كارمندان حرفه اي مانيتوبا و كارگران ماهر بيرون از كشور، در تاريخ ۸ نوامبر صادر كرده مي باشد . 
در مجموع ۳۰۰ نامه از مشاوره براي درخواست (LAAs) براي نامزدي استاني به نام ابراز علاقه (EOI) نامزد در كارگران ماهر در جريان مانيتوبا صادر شد . 

مهاجرت به كانادا
اين نامزدها دست كم به ۶۷۹ امتياز بر پايه سيستم امتياز منحصربفردي استان مينيتوبا (MPNP) دست يافتند، كه نامزدان نمره را از ۱۰۰۰ بر مبنا عامل ها نظير تحصيلات تكميلي، تجربه كاري قبل و ارتباط ها با اين استان اختصاص داده مي باشد . 
۱۶۹ نامزد ديگر با كارگر حرفه اي MPNP در خارج از مرزوبوم از دست‌كم ۷۰۵ براي ابتكار عمل استخدام استراتژيك و ۶۱۰ نفر براي كانديداهاي داراي ارتباط با استان دعوت گرديده بودند . 
اتصالات به استان مي تواند با داشتن يك نسل نزديك در ماني توبا، تحصيلات قبل يا اين كه تجربه كاري در مانيتوبا، تجربه اخير در شغل Manitoba در تقاضا، و يا ملاقات حداقل الزام CLB 5 يا ۶ بسته به دسته اشتغال . 
۶۹ نامزد مطرح گرديده در ابداع استخدام استراتژيك استخدام گرديده به وسيله نيروي فعاليت حرفه اي بوسيله نمايندگان MPNP در طي مأموريت استخدام در بيرون از مملكت مورد گفتگو قرار گرفتند . 
كامل شدن نمايه ابراز عشق و علاقه به مرحله نخستين قضيه نياز براي هر كسي است كه مي‌خواهد براي جريان هجرت از نحوه جريان عمل ماهر MPNP مسئله اعتنا قرار گيرد . نامزدهاي واجد شرايط پس از وارد شدن به استخر EOI، جايي كه آن ها در برابر بقيه نامزدها جايگاه بندي مي شوند . 
همگي كانديداهاي MPNP با LAA 60 روز براي ارائه درخواست بي نقص براي نامزدي استان با استعمال از اكانت آنلاين MPNP خود مي باشند . 
نامزداني كه برنده به اخذ نامزدي استاني از مانيتوبا مي شوند، مي توانند درخواست اقامت دائم كانادا براي مهاجرت، پناهندگان و شهروندي كانادا (IRCC) را ارائه دهند . 
MPNP EOI Draw # 53 براي پرسنل ماهر جريان / رده دست كم امتياز مسئله نياز براي دريافت LAA تعداد دعوت طومار ها كارگران ماهر در مانيتوبا ۶۰۲ ۳۰۰ كارگران حرفه اي در خارج از كشور ۶۱۰/۷۰۵ ۱۰۰/۶۹ مانيتوبا بيش از 400 كارگر حرفه اي را براي اعطاي نامزدي به استاني دعوت كرد مانيتوبا بيش از ۴۰۰ كارگر ماهر را براي اعطاي نامزدي به استاني دعوت كرد جريان مهاجرت كارگران حرفه اي مانيوتوبا كانادا مدل هاي مستخدم حرفه اي با استفاده از سيستم «ابراز علاقه» كار مي كنند، به اين ترتيب نامزدهاي واجد حالت يك خصوصي سوال را به رخ آنلاين و بر اساس پاسخ هايي كه ارائه مي دهند، دريافت نموده اند . نامزداني كه بالاترين امتياز را به دست آورده اند مي توانند از ارسال درخواست براي MPNP دعوت نمايند . هيچ محدوديتي در تعداد كانديداها وجود ندارد كه بتوانند ابراز عشق و علاقه و سواي مهلت ارسال نمايند . 
دو رويه براي Manitoba به تيتر يك خدمتكار ماهر وجود دارد كه هر دو پايين سيستم MPNP Expression of Interest كار مي كنند: خدمتكار حرفه اي در جايگاه Manitoba اعتنا داشته باشيد: مانيتوبا دو مسير نو را در اين جايگاه معرفي خواهد كرد: راه و روش كار Manitoba Work Experience و Manitoba Direct Employee Routing . مستخدم حرفه اي در خارج از ميهن رده اعتنا داشته باشيد: مانيتوبا دو مسير تازه را در اين جايگاه معرفي خواهد كرد: مسير ورودي مانيتوبا اكسپرس و مسير سرمايه انساني اولين شيوه پيشرفته براي نامزدهاي واجد حالت اكسپرس محل ورود واجد وضعيت هست و دوم مسيري است كه با ليست نو منتشر شده مانيتوبا از شغل ها مسئله نياز مطابقت دارااست . List of Occupations In Demand Manitoba در تاريخ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۷ معرفي شد . داراي اهميت مي‌باشد كه دقت داشته باشيم كه معيارهاي واجد وضعيت براي دو نوع كماكان در اكنون حاضر باقي مي مانند . اين صفحه زماني كه معيارهاي نو براي دو جور در سال ۲۰۱۸ تأييد مي شود، به روز مي شود . 
مستخدم ماهر در مقام Manitoba زير كارمند حرفه اي در جايگاه Manitoba، برنامه هاي كاربردي از كارگران موقت خارجي و فارغ التحصيلان دانشجو ها ميان المللي كه در درحال حاضر حاضر در ماني توبا كار مي كنند، پذيرفته شده و فعاليت هميشگي خود را با كارفرماي Manitoba خود پذيرفته اند . بر بر خلاف ديگر اتصالات به مانيتوبا در MPNP، كارمندان ماهر در مانيتوبا براي چك واجد شرايط بودن آنان بر مبناي ارزيابي مبتني بر امتياز نيستند . كانديداها مي بايست دست‌كم لازمات ذكر شده در پايين را داشته باشند تا بتوانند با به كارگيري از چندين برهان سكو بندي شوند . 
دست كم موضوع نياز براي متقاضيان براي اخذ واجد حالت تحت كارگران حرفه اي در منزلت Manitoba از MPNP، نامزدها بايد: يا اين كه يك كارمند موقت فرنگي يا يك فارغ التحصيل دانشجوي في مابين المللي باشيد؛ فارغ التحصيلان دانشجويان ميان المللي بايد در يك برنامه آموزشي يا آموزش مجاز در يك موسسه همگاني خصوصي يا فن اي خصوصي ثبت نام كرده و در منيتوبا تحصيل كنند . (برنامه هاي زبان به طور يگانه حذف مي شوند .) برنامه تحصيلي / حرفه اي بايستي تمام وقت و دستكم يك سال تحصيلي باشد . نامزد بايستي با پيروزي برنامه را بدون نقص كرده و مدرك، گواهي يا اين كه گواهينامه اخذ كرده باشد . توصيه شغلي هميشگي و تمام وقت را از كارفرماي فعلي مانيتوبا خويش داشته باشيد؛ براي مدت شش ماه به طور مداوم كارفرماي خويش در مانيتوبا كار كرده است؛ هر دوره عمل خود اشتغال، فعاليت غير مجاز يا عصر هاي اشتغال كه در طي آن كانديدان در تمام مدت علم آموزي مشغول به عمل بودند (به عنوان مثال، تجربه كاري كه در يك جواز كار مشترك به دست آمده است) در حساب و كتاب زمان تجربه تحصيل در مانيتوبا . اجازه اقامت مجاز كار يا مجوز عمل مهاجرت، پناهندگان و شهروندي كانادا (IRCC) را داشته باشيد؛ تمام مدارك تحصيلي را از گزاره آموزش / تحصيلات و هر گواهينامه يا جواز حتمي داشته باشيد شغل فراهم انگليسي داشته باشيد به طور خاص، نامزدها بايستي مهارت انگليسي يا اين كه فرانسوي را براي انجام وظايف تعريف شغلي خود نشان دهند؛ از طريق استخدام، رابطه نزديك با مانيتوبا وجود داشته باشد، كه از طرف روابطي كه ممكن مي باشد با يك استان ديگر داشته باشد، بيشتر باشد . ارثيه داوطلبانه و توانايي زندگي، كار و توليد كار و زندگي خانوادگي خويش را در منيتوبا به عنوان يك اقامت دائم نشان مي دهد؛ و نشان مي دهد كه آنها صندوق هاي مقرون به صرفه حسابداري – به طور كلي ۱۰،۰۰۰ دلار كانادا براي متقاضي اصلي، به علاوه ۲،۰۰۰ CAD براي هر متعلق موجود در برنامه . نكته: كانديدايي كه از يك برنامه پس از زمان متوسطه در يك استان كانادا ديگر از منيتوبا فارغ التحصيل شده ميباشد و مي خواهد به MPNP زير اين دسته اعتراض كند، زيرا وي در شغل مانيتوبا ارائه گرديده است، ابتدا مي بايست براي آن مانيتوبا عمل نمايد كارفرما براي دستكم يك سال به منظور واجد حالت بودن . 
دست كم لازمات كارفرمايان علاوه بر اين، كارفرماياني كه پيشنهادات شغلي دارا هستند بايد: توسط يك يا اين كه يك سري مجلس قانونگذاري يا اين كه مجلس كانادا ثبت و يا اين كه ثبت نام فرمائيد . عمل به تيتر يك كسب و كار مي باشد كه امكان ايجاد توليد، كارخانه يا اين كه محل كسب و عمل در مانيتوبا؛ نشان مي دهد كه رضايت از MPNP نشان مي دهد كه آن ها يك كسب و عمل ثابت با توان ارائه شغل نامزد كامل و طولاني مدت در مانيتوبا؛ ارائه سفارش اشتغال به نامزدي كه عبارت ميباشد از: امضا گرديده است در سربرگ كمپاني است، حقوق و دستمزد و هر جزئيات ديگر وضعيت را معلوم مي كند . 

ادامهـ مطلبـ
| ۲۷ آذر ۱۳۹۷ | ۱۰:۲۲:۳۲ | mohajerat
مهاجرت به كانادا، مهاجرت،

فرهنگ كانادايي Canadian Culture

فرهنگ و تمدن كانادايي Canadian Culture در اين مقاله سعي داريم در زمينه فرهنگ كانادايي Canadian Culture هم مطالبي را بيان نماييم تا درصورتي كه قصد هجرت به كانادا را داريد با اين تمدن آشنايي داشته باشيد . 

مهاجرت به كانادا
با ۳۵ ميليون نفر جمعيت، جمعيت كانادا نسبت به همسايه جنوبي آن بيشتر متراكم ميباشد . 
بيش از ۲۰۰ فرهنگ وتمدن منقطع در كانادا وجود داراست . ملت اكثر اوقات به تيتر يك “موزاييك فرهنگي” با تركيبي اكثر از كساني از پس مورد هاي متنوع از نسبتاً هر جاي ديگري بر روي زمين تعريف مي شود . كانادا مردمان خود را به سنت و تمدن خود نزديك مي نمايد . نسبتاً دو پنجم جمعيت اين مرز و بوم از منشائي غير از انگليسي يا فرانسوي است . 
دولت كانادا، از روش قانون چند فرهنگي، با هدف حفظ و تقويت چندين فرهنگي از طرز سياست قانوني ميباشد . در في مابين اهداف ديگر، كانادا عملكرد مي كند تا “درك و خلاقيت را كه از تعامل بين افراد و جامعه ها گوناگون با يكديگر روبرو هستند، اشاعه كنند” . 
دو زبانه در كانادا دو گويش رسمي در كانادا وجود دارد: انگليسي و فرانسوي . 
منشور حقوق و آزادي هاي كانادا حفاظت از هر دو گويش را تضمين مي كند و دولت كانادا به موجب قانون، به رسميت شناختن، محافظت و حمايت از برابري هر دو زبان در جامعه كانادايي مي باشد . تمام سرويس ها ارائه گرديده بوسيله دولت فدرال در هر دو گويش در دسترس هستند و نسبتاً هر محصولي كه در مرزو بوم فروخته شده دارنده برچسب و بسته بندي انگليسي و فرانسوي مي باشد . 
كبك صرفا استان كانادايي هست كه به طور بيشتر در فرانسه داراي لهجه فرانسه مي باشد و نيوبرانزويك فقط استان قانوني دو زبانه اي در سرزمين هست . شهر مونترال، كبك، به تيتر وسيع ترين كلان شهر فرانسوي در خارج از فرانسه شناخته گرديده ميباشد . در خارج از مرزهاي كبك، اكثر مردم انگليسي سخن مي كنند، در حالي كه حدود ۱۸ درصد از تمامي كانادايي ها به رخ دو زبانه مسلط مي‌باشند . 

ادامهـ مطلبـ
| ۲۴ آذر ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۰:۳۱ | mohajerat
مهاجرت به كانادا، مهاجرت،

آسان‌ترين روش هاي مهاجرت به كانادا

آسان‌ترين منش هاي مسافرت به كانادا آسان‌ترين راه هاي سفر به كانادا حقيقتا براي همه امكان‌پذير نمي باشد . شما بايستي ثروتمند باشيد، “مهارت” داشته‌باشيد يا اين كه به نوعي هنرمند باشيد . در ادامه آسان‌ترين شيوه هاي سفر به كانادا آمده‌است، اما اگر واجد حالت باشيد: رنامه‌هاي مسافرت “كسب و كار” يا اين كه “سرمايه‌گذار” كه در آن مهاجران مسلما به واسطه‌ي ساختن يك كسب و كار يا سرمايه‌گذاري در كسب و كار و ساخت شغل، اقامت دايم خويش را ميخرند .

مهاجرت به كانادا

اين گزينه در برنامه‌ي فدرال درحال‌حاضر متوقف شده‌است، البته بيشتر استان‌ها هنوز آن را گشوده نگه داشته‌اند . برنامه‌ي كارگران ماهر (The Skilled Worker) و تجارت‌هاي ماهر(Skilled Trades)، كه به صورت گزينشي براي اشخاص محدودي امكان‌پذير ميباشد . برنامه‌ي تجارت‌هاي ماهر در هر سال تنها ۳۰۰۰ نفر را مي‌پذيرد . برنامه خدمتكار ماهر گزينشي مي‌باشد و تنها براي تعداد محدودي از متخصص ها گشوده هست . مهاجرت از شيوه اين برنامه نيازمند علم و تجربه‌ي فراوان است، يا براي اشخاص دانش‌آموخته و باتجربه‌اي مي باشد كه پيشنهادهاي كاري دريافت كرده‌اند . هم‌چنين در شراي شما داراي مدرك دكتري باشيد ممكن هست موقعيت مستخدم ماهر را احراز نمائيد . نهايتا براي ورود به كانادا به قصد عمل كردن در برخي حرفه‌ها نيازي به رواديد نمي باشد و براي بعضا از اين اشخاص كه خوداشتغال هستند، نظير هنرمندان، نوعي اقامت دايم مختص وجود دارااست . عالي اكثري از آدم‌هايي كه مي خواهند به كانادا بروند ثروتمند يا اين كه هنرمند نيستند؛ و بيش‌ترشان تحصيلات و يا اين كه تجربه‌ي كاري ندارند . به اين ترتيب يك شخص معمولي چگونه به كانادا هجرت مي‌كند؟ در ادامه ۷ آسانترين راه هاي مسافرت به كانادا آمده‌است كه بيشتر آنان براي اقامت موقت در كانادا است اما مي‌توان هر يك از آنان را به اقامت دائم، و نهايتا به شهروندي تبديل كرد، اما در‌صورتي‌كه حالت واجب را احراز كنيد . 
۷ . تفاهمنامه‌هاي تجاري امضاي قرار تجارت آزاد امريكاي شمالي (نفتا) كانادا علاوه بر مشهورترين تفاهمنامه‌ي تجاري، يعني نفتا، تفاهمنامه‌هاي تجاري ديگري نيز دارد كه برخي معافيت‌ها را براي سفر را امكان‌پذير مي‌سازد . 
فهرست اين كشورها در آينده افزايش خواهديافت چون كانادا در درحال حاضر طرح‌ريزي تفاهمنامه‌هاي تجاري متعددي است، اما درحال‌حاضر تنها بوميان اين كشورها مجاز به دريافت ويزاي به اصطلاح “نفتا” مي باشند . 
در حالتي كه به مدتي كافي در كانادا بوده‌ايد، شايد بتوانيد با به كارگيري از تجربه‌‌ي كاري كه در كانادا داشته‌ايد از شيوه برنامه تجربه كانادايي (CEC) يا اين كه از طرز برنامه هجرت استاني (PNP) درخواست اقامت دايم بدهيد . 
۶ . مجوز فعاليت با پيشنهاد كاري براي بخش اعظم آدم‌هايي كه نيمه حرفه اي يا اين كه “ماهر” (داراي تحصيلات دانشگاهي) ميباشند ساده‌ترين خط مش هاي مسافرت به كانادا گرفتن مجوز كار ميباشد . اما ۲ خلل وجود دارد: اول اين كه بايستي يك كارفرماي كاناديي را متقاعد نماييد به جاي يك شهروند يا كسي كه اقامت دائم دارد، عمل را به شما بدهد . دوم، كارفرماي شما مي بايست سازمان منابع انساني و بسط مهارت‌هاي كانادا را متقاعد كند كه بايستي يك كارگر فرنگي را استخدام كند، زيرا هيچ شهروند كانادايي نمي‌تواند آن عمل را انجام دهد (گواهي LMO يا تاييديه استخدام نيروي خارجي بگيرد) . براي همين فرآيندي كه در ظواهر سهل وآسان به نظر مي‌رسد، پيچيده شده است . نقص‌ درخواست شغل از آن سوي مرزها را نيز به آن اضافه نمائيد تا اين رويه غير ممكن به لحاظ برسد . در صورتيكه در كانادا روابطي داريد، اين شايسته ترين راه است؛ با آشنايان‌تان در كانادا تماس بگيريد و ببينيد كسي را سراغ دارند كه در اكنون استخدام نيرو باشد يا خير و خوبي . يا اين كه زمينه ۱ را در ادامه بخوانيد . 
تجربه‌ي كاري شما مي تواند از شيوه يك عدد از برنامه‌هاي پايين به اقامت دايم بينجامد: برنامه تجربه‌ي كانادايي (CEC) شركت در برنامه‌هاي تجاري به تيتر مستخدم حرفه اي فدرال، در رخ احراز شرايط يا از نحوه برنامه‌هاي استاني خدمتكار ماهر يا نيمه ماهر ۵ . حمايت همسر به كسي نگوييد البته داشتن همسر يا نامزد كانادايي يك عدد از آسان‌ترين شيوه هاي مهاجرت به كانادا هست . وزارت مهاجرت، پناهجويان و شهروندي كانادا در هم اكنون بازخورد با “ازدواج صوري” ميباشد . ازدواجي صوري زماني مي باشد كه دو نفر يك تزويج ساختگي را ثبت قانوني مي‌كنند تا به واسطه همسر فرنگي خويش اقامت دايم يا اين كه شهروندي بگيرند . بدين ترتيب خوب تر مي‌باشد مطمئن شويد رابطه‌تان واقعي است، چون حال وزارت مهاجرت، پناهجويان و شهروندي كانادا طي يك دوره‌ي ۲ ساله پس از اين كه تاييد شدن شما رابطه‌تان را تحليل ميكند . 
۴ . تجربه بين‌المللي كانادا (IEC) يا اين كه تعطيلات كاري در‌صورتي‌كه شما اهل يك عدد از كشورهاي انتخاب‌شده‌ي ذيل باشيد، اين برنامه براي شما باز ميباشد . اگر سن شما في مابين ۱۸ تا ۳۵ باشد، ميتوانيد با جواز فعاليت به كانادا برويد، يعني نيازي به داشتن توصيه شغلي نداريد . توجه داشته‌باشيد كه براي شهروندان برخي كشورها بيش‌ترين سن مجاز ۲۹ يا ۳۰ سال هست . 
۳ دسته برنامه‌ي IEC وجود دارد: تعطيلات كاري – اين برنامه براي بخش اعظم بوميان كشورهاي بالا، در فيس احراز شرايط، گشوده است . متخصص ها برنا – مي بايست سند دانشگاهي و سفارش شغلي داشته‌باشيد . كارآموزي (Co-Op) – مي بايست در مملكت خودتان دانش‌آموز يك موسسه آموزشي فراتر از متوسطه، در يك برنامه مجاز باشيد شما مي‌توانيد از طرز يك عدد از برنامه‌ي ذيل با به كارگيري از تجربه كاري‌اي كه در برنامه تعطيلات كاري يا اين كه متخصصان جوان به‌دست آورده‌ايد اقامت دائم بگيريد: برنامه CEC (مهاجرت استاني) كمپاني در برنامه‌هاي تجاري به عنوان خدمتكار حرفه اي فدرال، در رخ احراز شرايط يا اين كه از طريق برنامه‌هاي استاني خدمتكار ماهر يا اين كه نصفه ماهر نميتوان از تجربه كارآموزي در جهت تجربه فعاليت كانادايي (CEC) به كار گيري كرد . 
۲ . مجوز تحصيل در حالتي كه پرداخت هزينه‌ي علم آموزي در يك دانشگاه يا اين كه كالج كانادايي براي شما يا خانواده‌تان ميسر است، براي رفتن به كانادا هيچ روشي از اين آسان‌تر نميباشد . كانادا برنامه‌هاي تحصيلي پرشماري ارائه مي‌كند و چندين از دانشگاه‌هاي اين مرزو بوم بخشي از بهترين دانشگاه‌هاي عالم هستند . ثبت اسم در كالج‌ها، كه فراگيري كاربردي‌تري ارائه مي‌كنند، يك گزينه‌ي ديگر مي‌باشد . شايسته ترين بخش آن اين است كه كه استان‌هاي كانادا براي فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي آموزشي فراتر از دبيرستان مسيرهاي اخذ اقامت دايم ارائه مي نمايند . صرفا مسلما هنگام گزينش دانشگاه‌تان درخصوص برنامه‌ي سفر استاني در استان محل دانشگاه‌تاه به خير و خوبي تحقيق كنيد تا بدانيد دريافت اقامت دائم چه قوانيني دارد . معمولا بايستي پس از فارغ‌التحصيلي سفارش شغلي داشته‌باشيد و تعهد بدهيد كه دست كم براي مدتي در آن استان ميمانيد . هم‌چنين كليدي مي‌باشد به خاطره داشته‌باشيد هر كاري كه در دوره‌ي تحصيل ميكنيد در هيچ‌يك از مسيرهاي تجربه‌ي كاري قابل نسبت دادن نمي‌باشد . براين اساس در‌صورتي‌كه براي پشتوانه‌ي مالي جواز فعاليت دانشجويي مي‌گيريد، اين نكته را در نظر داشته‌باشيد . 
۱ . ويزاي بازديدكننده در حالتي كه براي شما رفتن به كانادا صرفا از طرز سفارش شغلي و مجوز عمل امكان‌پذير است، آسان‌ترين شيوه هاي هجرت به كانادا اين است كه در فيس لزوم رواديدِ بازديدكننده بگيريد و هنگامي در كانادا مي‌باشيد به دنبال عمل باشيد . شما با استفاده از ويزاي بازديدكننده نمي‌توانيد در كانادا كار نمائيد . البته مي توانيد براي شغل آينده‌تان با كارفرماي احتمالي ارتباط برقرار فرمائيد . بايستي بدانيد كه براي بازديد از كانادا به دليل ديگري نياز داريد، زيرا اگر به افسر مرزي بگوييد براي پيدا كردن عمل به كانادا آمده‌ايد، احتمال اين‌كه تمايل داشته‌باشد شما را به اين مرز و بوم رويه بدهد ناچيز هست . ولي دروغ نگوييد؛ دروغ فقط باعث بي‌اعتبار شدن شما مي‌شود،و معني‌اش اين هست كه به شما اذن ورود داده نمي شود . بلكه شما بايد يك برنامه‌ي تعطيلات حقيقي و واقعي در كانادا ترتيب بدهيد تا اين كشور قشنگ را ببينيد، و وقتي در اين سرزمين هستيد مشاهده كنيد آيا ميتوانيد يكسري رابطه برقرار نماييد يا خير . و وقتي كه به خانه بازگشتيد مي توانيد پروسه اخذ مجوز فعاليت را ابتدا نمائيد . 

ادامهـ مطلبـ
| ۲۲ آذر ۱۳۹۷ | ۱۰:۰۹:۵۲ | mohajerat
مهاجرت به كانادا، مهاجرت،

آذر قانون خانواده در كانادا Family Law in Canada

قانون خانواده در كانادا Family Law in Canada قانون خانواده در كانادا Family Law in Canada براي عمده كانادايي ها زياد مهم ميباشد و همينطور براي كساني كه در صدد مهاجرت به كانادا مي باشند مي بايست حائز اهميت باشد، زيرا ارتباط دربين همسران و بين والدين و فرزندان آنان را رئيس مي كند . در قانون خانواده، ازدواج و جدايي تحت مجوز فدرال قرار دارد، البته بخش اعظم مسائل ديگر، از گزاره ثبت و اختلافات مربوط به اموال متبوع، پايين قانون ها استاني قرار دارند كه به طور گسترده اي متعدد است . ساختارهاي خانوادگي سنتي در طول زمان، با ارتقا تعداد ارتباط ها رسمي همجنسگراي و قانون مشترك و افزايش نرخ طلاق، به طور قابل توجهي تغيير و تحول كرده مي باشد . اين به دعوا هاي شديد در قضيه آتي ضابطه خانواده، معضل هاي دادگاه و محاسبه هاي ولايتي از قانون ها منجر گرديده مي‌باشد . 

مهاجرت به كانادا
ضابطه خانواده در استان ها و اماكن (به جز كبك) ازدواج مراسم ازدواج بر شالوده ضابطه واليتي سازمان مي شود، ولي پارلمان در مورد تزويج صلاحيت دارد (به عنوان نمونه سن زماني كه ازدواج مي كند، قوانين ممنوعيت ازدواج بين افراد مختص و طلاق) . 
لغو تزويج مي تواند لغو شود، در صورتي كه يك عدد از طرفين به سن رسمي يا اين كه به علت بيگمي بودن (ازدواج با بيش از يك نفر)، يك مراسم تزويج معيوب، فشار، مشكل كم عقل يا ناتواني در تزويج به برهان يك جسمي يا اين كه ناتواني ذهني . 
طلاق و طلاق جداسازي از طريق همسر يا قراردادي كه با همسر موافقت شده، تزويج قانونا شناخته گرديده ميباشد و مي تواند به تيتر اساسي براي طلاق ذكر شود . تا هنگامي كه قانون طلاق فدرال سال ۱۹۶۸، جدايي به وسيله ضوابط استاني پيشين از كنفدراسيون و ضوابط انگليسي به ارث برده شد . در نيوفاندلند و كبك، كه در آن هيچ ضابطه طلاق وجود نداشت، طلاق ها صرفا مي توانست از شيوه يك قانون محرمانه مجلس به دست آيد . ضابطه طلاق ۱۹۶۸ اولين قانون جدايي براي كل سرزمين بود . اين قانون كنسل و جايگزين قانون طلاق ۱۹۸۵ شد . 
قانون جدايي ۱۹۸۵ بيان مي دارد كه جدايي مي بايست براساس تخريب وصلت باشد كه مي تواند صرفا با اثبات ظلم و ستم يا زنا ايجاد شود يا اين كه ثابت نمايد كه طرفين به مدت يك سال بلافاصله قبلي از جدايي زندگي مي نمايند و انقطاع از هم زندگي مي كنند برهه زماني تقاضاي جدايي ثبت گرديده مي باشد (لازم نمي باشد كه احزاب قبل از تقاضاي تقاضا براي يك سال از نيز جدا گرديده باشند؛ البته سال گذشته از آنكه دادگاه جدايي اعطا شود، بايستي از آن گذشت .) 
نگهداري حمايت از همسر و فرزند پس از طلاق ذيل ضابطه فدرال قرار مي گيرد و تمام موافقتنامه هاي نگهداري ديگر پايين قانون استاني قرار مي گيرد . همسران، والدين، خردسال ها (كه ممكن است مجبور باشند از پدر و مادر متعلق حمايت كنند) و نگهبانان بچه ها، يك وظيفه قانوني براي حمايت از وابستگان دارا‌هستند . ابزاري و منابع طرفين كارداران مهمي در ساخت ميزان نگهداري مي باشد . قانون جدايي (و بعضي از مقررات قانون ها واليتي) ساير كارداران مربوط به حق اخذ امداد و مقدار پرداخت فرزند و زوجه را تعيين مي نمايد . ممكن مي‌باشد زنان همسران و فرزندان خود را حمايت كنند و در همگي استانها به جز كبك، روابط عرفي ممكن ميباشد به تعهدات حمايتي سبب ساز شود . 
املاك متقابل طبق قوانين سابق عادي، شوهر حق داشتن مالكيت يا همسرش را داشت . با اين حال، همسران حق دارند “dower” – عشق و علاقه زندگي در اموال كه شوهر وابسته به هنگامي كه او درگذشت (نگاه نماييد به قانون مالكيت) . در ده سال ۱۸۹۰، مقررات مالكيت زنان متاهل، مضمون‌ طلاق از اموال را معرفي كردند . اين حقوق و مسئوليت هاي قراردادي و جنجالي همسران را به همسران داد، اگرچه در يك سري واليات اقدامات قانوني بين شوهر و همسر هنوز ممنوع ميباشد . 
با اين حال، دادن توان به زنان براي به دست آوردن اموال، اين واقعيت را تغيير و تحول نيافت كه مجال هاي شغلي براي زنان محدود شده بود و بيشتر اموال بوسيله شوهر پرداخت مي شد و در نام شوهرش پرداخت مي شد . يك زن مالكيت خود را بر پايه فعاليت خانگي و يا پرورش فرزندان بدست آورد، هر چند كه با حمايت از زندگي در خانه مادري ذيل ضوابط Dominion Lands در غرب و به اندازه كم، ضوابط قاضي در شرق، مراقبت مي كرد . 
ضوابط سنتي مسئله نياز مي باشد كه براي يك همسر براي مالكيت، بايستي به نام او خريداري شود يا اين كه او بايد سهم بدون واسطه خود را در خريد آن ساخته باشد . اين امر سبب به پرونده مرداك شد، كه در آن زن به هيچ وجه حق مالكيت در مواردي كه تصور مي شد، بودجه هاي خانوادگي بود . شدت موقعيت ضوابط اموال، تمام استان ها را تصويب كرد تا قوانين خويش را اصلاح نمايند تا زنان متاهل سهم بيشتري نسبت به تقسيم ميزان دارايي هاي خانوادگي داشته باشند (نگاه نماييد به حقوق بشر) . برخي از قانون ها اموال متقابل پدر و مادر بين ميزان دارايي هاي خانوادگي و كسب و كار متمايز هستند، در حالي كه در آلبرتا هيچ تمايزي وجود ندارد . 
بازداشت هيچ رسمي وجود ندارد كه نياز به نگهداري از خردسالان جوان به مادرها داده شود . از آنجا كه هر دو والدين تمام وقت فعاليت مي كنند، پدران به طور فزاينده اي به بازداشتگاه مي پروسه . دادگاهها، با اين حال، از درجه اي از شم مشترك استعمال مي نمايند و مي توانند تمايل به تغيير اوضاع و احوال مو جود را داشته باشند، در‌صورتي‌كه در خانه عمل خير داشته باشند و از اخوي و خواهر قطع باشند . 
احزاب ثالث، از قبيل عمه يا اين كه عمو، همينطور مي توانند به بازداشت يا اين كه بازديد از حقوق دست يابند . قانون طلاق سال ۱۹۸۵ فراهم مي كند براي تماس اكثر در بين فرزند و هر دو والد، فارغ از به طور خاص مجاز به اختيار مشترك . 

طفل غير قانوني نا مشروع از لحاظ تاريخي يك نوپا نامشروع فليوس nullius بود، يا “پسر هيچ مرد” . اشاره به كودك ها در اراده معمولا به عنوان تنها اشاره به فرزندان مشروع است . “وضعيت” غيرقانوني در يكسري استان لغو گرديده مي باشد و والدين هم حال وظيفه دارند تا از فرزندان غير قانوني خود حمايت نمايند . شيوه براي ساخت بابا و مامان به نام فيشينگ ناميده مي شود . 
مرمت قانون خانواده بريتيش كلمبيا در سال هاي اخير اصلاحات اكثر اي از مقررات خويش انجام داده و در ۱۸ مارس ۲۰۱۳، قانون خانواده به جاي ارتباط ها خانوادگي، كه بيش از ۳۰ سال سن داشت، جايگزين شد . ضابطه تازه منجر تغييرات متعددي در قانون خانواده مي شود . به طور مشخص، معين مي شود كه چه‌طور اموال تقسيم مي شود، در حالي كه زوج ها، از پاراگراف كساني كه در روابط عرفي، شكسته مي شوند . اين اعلام مي كند كه پس از دو سال معاش با هم، زوج هاي عرف اجتماعي حقوق و مسئوليت هاي مشابه زوج هاي متاهل دارند و بدهي ها و دارايي هايي كه در آن دوران به دست مي آورند ۵۰ تا ۵۰ برابر است . اين قانون اصلاح شد تا منعكس كننده اين حقيقت باشد كه تعداد خانواده هاي عرفي در بريتيش كلمبيا با سرعت سه برابر سرعت بالا تر از تعداد زوج هاي متاهل رشد مي كند . 
بخش اعظم استان هاي ديگر، دو يا سه سال معاش مشترك را تشكيل مي دهند يا اين كه پس از مدت كوتاهي در رخ داشتن فرزند، زن و شوهر را به رسميت مي شناسند . در بقيه نقاط، مقررات مربوط به حمايت از همسران و تقسيم بودجه ها به طور گسترده اي مختلف مي‌باشد . بيشتر حوزه هاي قضايي مستلزم آن مي‌باشد كه زوجين قانون مشترك دارنده يك محل زندگي مشترك يا ديگري قانوني براي رويا رويي با تقسيم مالكيت مي باشند . 
قانون خانواده در كانادا Family Law in Canada قانون خانواده در كانادا Family Law in Canada قانون خانواده در كبك ضابطه خانواده Québec عمدتا از مبدا فرانسوي است، ولي از آنجا كه ازدواج و جدايي در صلاحيت فدرال است، يك نفوذ توانا ضابطه با اهميت وجود دارد . علاوه بر اين، به دليل اين‌كه قوانين كوبك در ۲۰ سال پيشين به شدت به وسيله مقررات تجديد حيث گرديده است، تفاوت قوانين خانوادگي در ميان كبك و بقيه كانادايي ها به به عبارتي مقدار كه يك توشه به آن ها نرسيده است، نمي باشد . به طور سنتي قانون دولتي كويبك يك معني “اقتدار پدرانه” را تصديق كرد كه باعث شد كه شوهر مديريت خانواده و توان هاي قابل توجه وي را بر زن و فرزندانش زور نمايد . اين مضمون‌ توسط دادگاه تجديدنظر در Cheyne v Cheyne (1977) اعمال شد، ولي اين تصميم از آن مقطع كنسل گرديده و قانون دولتي تجديد لحاظ شده (۱۹۸۰) بر برابري مطلق همسران تأكيد دارااست . 
جنبه هاي ديگر ضابطه خانواده Québec نيز به شدت تغيير كرده مي باشد . قانون خانواده سنتي Québec به شدت به وسيله كليساي كاتوليك رومي تحت تاثير قرار گرفت (نگاه فرماييد به كاتوليك) . جدايي ممنوع بود جداسازي و لغو تزويج به دست آوردن مشقت بار بود . زنان مي توانند به عنوان مجازات زنا از بخش خود از اموال جامعه محروم شوند . كودكان نامشروع زير قانون ها تبعيض آميز قرار گرفتند و چه بسا فرزندان مجرد از برابري بي نقص محروم شدند . كليه اينها درحال حاضر تغيير تحول كرده مي‌باشد و با ضوابط امروزي و ليبرال جايگزين گرديده هست . با اين وجود، يك عدد از جنبه هاي قانون تازه كويبك موضوع سوال قرار گرفته هست و اين رغبت به اعطاي اختيار به دادگاه ها به جاي اشخاص مي باشد . به تيتر مثال، يك فرد كه خواستار وصلت است، در آينده از دادگاه و خير والدينش براي اجازه درخواست خواهد كرد . 
ازدواج در كبك قانون تزويج كوئبك بر مبناي اصولي مشابه آنچه در بقيه استان ها است، يعني وصلت مي بايست يكپارچه باشد، نيازمند رضايت هر دو طرف باشد و دربرگيرنده مراسم يا دولتي يا اين كه مذهبي باشد . با اين حال، كوبك با دقت به ارتباط ها ضابطه عرفي ضد‌و‌نقيض مي‌باشد . اين يك استان مي‌باشد كه حقوق مشترك و حقوق و مسئوليت هاي اجتماعي را در زماني كه اين ارتباط به پايان مي رسد، رسمي مشترك نمي دهد، در عين حال، بزرگترين تمركز زوجين حقوق مشترك در جهان هست (حدود يك سوم از ساكنين استان در يك رابطه رسمي مشترك هستند) . در تاريخ ۲۵ ژانويه ۲۰۱۳، در زمينه پرونده اي پر اسم و رسم به لولا در مقابل اريك، دادگاه خوب كانادا در رأي ۵/۴ راي تصريح كرد كه كويبك مي تواند كماكان ضابطه زوج رسمي را از دريافت امداد هاي زوجين محروم نمايد . دادگاه تصريح كرد كه قانون توسط همكارش كهن يك صاحب كسب و فعاليت ثروتمند كه به دنبال پرداخت ۵۰ ميليون دلاري بود، به معضل كشيده شد . اين زوج براي نگهداري از كودكان شناسايي نشده ميباشد . 
طلاق و جدايي در كبك درحال حاضر تقسيم بندي در Québec با دست‌كم رسميت به دست آمده مي باشد . طلاق تحت ضابطه فدرال به دست آمده مي‌باشد . كوبك قانون ها طلاق نسبتا ليبرال خود را در ضابطه مدني ۱۹۸۲ به ثبت رسانده است، البته اين مقاله‌ها اعلام نشده است، زيرا آن‌ها قانون اصلي نيستند (طلاق حوزه قضايي استاني نمي باشد فدرال) . 
كودك ها در ضابطه خانواده كبك كد ۱۹۸۲ معني غيررسمي را حذف كرد و شامل تصويب شد . تجارت در خردسالان غير رسمي مي باشد و يا اين كه پرداخت قبض شخصي را پذيرش مي نمايد . پدر و مادر و فرزندان چه بسا در صورتيكه نوباوه به اكثريت رسيده باشد، به حمايت يكديگر هم ياري مي كند، اگر‌چه كه هر دو طرف بايد همت كنند تا به اندازه اي جدا فعاليت نمايند . 
قانون دولتي و ضابطه مدني كويبك در دهه هاي اخير تصحيح شده ميباشد . در دسامبر ۱۹۸۳، قانون ها جديدي براي ثبت فرنگي اعمال شد تا فرزندان فرنگي را به رنج سرگرم كند . 
املاك متقابل ضابطه كويبك معنا غيرنظامي رژيم متاهل را نگهداري كرد (به عنوان مثال، به اشتراك گذاري يا تفكيك مالكيت دربين همسران) . زوج ها زير قانون ازدواج آزاد مي شوند تا يك عدد از سه رژيم را گزينش فرمائيد . متداول ترين رژيمها، طلاق اموال و مشاركت از دست دادن مي باشد . در صورتيكه فارغ از قرارداد تزويج رژيم انتخابي نداشته باشد، زن و شوهر فرض مي شود كه مشاركت گزينش گرديده را گزينش كند . زير اين سيستم، هر شريكي مالكيتي را كه او در مقطع وصلت داشت، نگه مي دارااست . با اين حال، هنگامي كه تزويج به نقطه پايان مي رسد، ملك به دست آمده پس از ازدواج به طور كلي به طور هم اندازه في مابين طرفين تقسيم مي شود . 
ديدگاهتان را بنويسيد

ادامهـ مطلبـ
| ۲۱ آذر ۱۳۹۷ | ۰۳:۱۱:۴۲ | mohajerat
مهاجرت به كانادا، مهاجرت،

رتبه بندي دانشگاه هاي برتر كانادا در سال ۲۰۱۸

در اين مطلب سعي داريم مرتبه بندي دانشگاه هاي برتر كانادا در سال ۲۰۱۸ را ابلاغ نماييم تا انتهاي اين مقاله با ما همراه باشيد تا با اين دانشگها آشنا شويد و بتوانبد براي مسافرت به كانادا در صورت نياز به انتخاب يك دانشگاه شايسته ترين آيتم را تعيين نماييد . 

مهاجرت به كانادا
۱٫دانشگاه تورنتو كالج تورنتو كه در سال ۱۸۲۷ تاسيس شده است، يك موسسه غيرانتفاعي عمومي مي باشد كه در محفظه شهري شهر تبارك تورنتو (محدوده جمعيت ۱۰۰۰۰۰۰-۵۰۰۰۰۰۰ ساكنان) واقع در انتاريو واقع گرديده مي باشد . دانشكده تورنتو (UofT) رسما داراي اعتبار و يا بوسيله وزارت فراگيري و رويش و بسط مهارت ها شناخته شده است (محدوده ثبت نام uniRank: بيش از ۴۵،۰۰۰ علم آموز) موسسه فراگيري خوب مقدماتي . دانشكده تورنتو (UofT) زمان هاي آموزشي و برنامه هاي آموزشي را جهت رسيدن به رسميت شناختن مدارك تحصيلي خوب نظير گواهي ليسانس، سند كارشناسي، سند دكتري در موضوع هاي متعدد ارائه مي دهد . براي جزئيات بيشتر، از سطح ها مرحله UniRank و قضيه هاي ماتريس مطالعه ذيل ديدن كنيد . متقاضيان در بين المللي واجد موقعيت درخواست تصويب نام مي باشند . 
۲٫دانشگاه بريتيش كلمبيا دانش كده بريتيش كلمبيا، تاسيس در سال ۱۹۰۸، يك موسسه غيرانتفاعي همگاني ميباشد كه در محفظه شهري شهر بزرگ ونكوور واقع گرديده مي‌باشد (جمعيتي در بين ۱۰۰۰۰۰۰ تا ۵،۰۰۰،۰۰۰ ساكن)، بريتيش كلمبيا . اين موسسه دارنده مدارس دانشگاهي در مكان هاي زير است: Kelowna . دانشگاه بريتيش كلمبيا (UBC) به طور رسمي معتبر و يا اين كه شناخته گرديده توسط وزارت يادگرفتن و پرورش، مهارت ها و آموزش، بريتيش كلمبيا (UBC) مضاعف تبارك (محدوده تصويب نام UniRank: 40،۰۰۰-۴۴،۹۹۹ دانشجو) موسسه آموزش خوب ميباشد . دانش كده بريتيش كلمبيا (UBC) عصر هاي آموزشي و برنامه هايي را كه به رسميت شناخته گرديده مدارك عالي تحصيلي نظير دوره هاي پيشين از مدرك مدرك ليسانس (به تيتر مثال گواهينامه ها، ديپلم ها، مدارك تحصيلي يا اين كه مدارك تحصيلي)، دوره هاي كارشناسي، مدرك كارشناسي، سند دكتري در زمينه هاي مختلف تحصيلي . براي جزئيات بيشتر، از سطح هاي سطح UniRank و موضوع هاي ماتريس مطالعه زير ديدن فرمائيد . اين موسسه يادگرفتن عالي ۱۱۰ ساله داراي يك سياست پذيرش انتخابي مي باشد كه بر پايه امتحان هاي ورودي و ركورد تحصيلي و نمرات تحصيلي دانش آموزان ميباشد . محدوده نرخ قبول ۴۰-۵۰٪ مي‌باشد كه اين سازمان آموزش عالي كانادا يك موسسه انتخابي به طور ميانگين ​​است . درخواست كنندگان ميان المللي واجد شرايط درخواست ثبت اسم مي باشند . 
۳٫دانشگاه واترلو دانش كده واترلو، تاسيس شده در سال ۱۹۵۷، يك موسسه غيرانتفاعي عمومي است كه در محوطه شهري شهر گرانقدر واترلو واقع شده هست (جمعيت حدود ۵۰،۰۰۰-۲۴۹،۹۹۹ نفر)، انتاريو . به طور رسمي داراي اعتبار و يا اين كه به وسيله وزارت يادگرفتن و پرورش و مهارت هاي توسعه، انتاريو، دانشكده واترلو (UW) بزرگ (محدوده تصويب اسم UniRank: 25،۰۰۰ – ۲۹،۹۹۹ دانشجو) موسسه آموزش خوب مقدماتي ميباشد . كالج واترلو (UW) دوره هاي آموزشي و برنامه هاي آموزشي را به رسميت مي شناسد كه به رسميت شناخته شده رتبه هاي تحصيلات خوب مثل مدرك مدرك ليسانس در قضيه هاي متعدد تحصيل مي‌باشد . براي جزئيات بيشتر، از سطوح سطح UniRank و زمينه هاي ماتريس مطالعه تحت ديدن نمائيد . درخواست كنندگان در بين المللي واجد حالت درخواست ثبت نام مي باشند . 
۴٫دانشگاه مك گيل كالج مك گيل، كه در سال ۱۸۲۱ تاسيس شد، يك موسسه غيرانتفاعي عمومي است كه در محفظه شهري شهر گران قدر مونترال واقع گرديده هست (جمعيت ۱،۰۰۰،۰۰۰-۵،۰۰۰،۰۰۰ ساكنان)، كبك . اين مؤسسه همينطور دارنده دفتر ها شاخه در مكان هاي زير است: Ste . آن درباره ي Bellevue . به طور قانوني تأييد شده و يا به وسيله وزارت فراگيري و پرورش و سازمان فراگيري عالي، Québec (وزارت فراگيري و رشد و تحصيلات عالي، كبك)، دانش گاه مك گيل فراوان بلندمرتبه (محدوده ثبت نام UniRank: 30،۰۰۰-۳۴،۹۹۹ علم آموز) بالاترين مدارك تحصيلي موسسه آموزشي . دانش گاه مك گيل عصر هاي آموزشي و برنامه هايي را جهت رسيدن به رسميت شناخته شده مدارك خوب تحصيلي مثل دوره هاي قبلي از گواهي مدرك كارشناسي (به تيتر مثال گواهينامه ها، ديپلم ها، مدرسه هاي تحصيلات تكميلي يا مدارك تحصيلي)، مدرك كارشناسي، سند كارشناسي، سند دكتري در زمينه هاي متعدد تحصيلي ارائه مي دهد . براي جزئيات بيشتر، از سطوح مرحله UniRank و مورد هاي ماتريس مطالعه زير ديدن نماييد . اين موسسه يادگرفتن خوب ۱۹۷ ساله دارنده يك سياست پذيرش انتخابي مي‌باشد كه بر اساس امتحان هاي محل ورود و ركوردهاي تحصيلي و تحصيلي گذشته دانش آموزان است . دانشجوها بين المللي مي توانند درخواست ثبت اسم كنند . 
۵٫دانشگاه سيمون سردخانه

ادامهـ مطلبـ
| ۲۰ آذر ۱۳۹۷ | ۰۳:۱۹:۱۸ | mohajerat
مهاجرت به كانادا، مهاجرت،

شهريور مهاجرت به كانادا و گرفتن ويزاي تحصيلي كانادا بدون مدرك زبان

با دقت به اين زمينه كه گرفتن گواهي گويش و نمره زمينه قبول آن براي تصاحب كردن پذيرش و ويزا يكي از مشكلاتي هست كه همواره كساني كه قصد مهاجرت دارا هستند با آن روبرو هستند ؛سعي ما در اين مي‌باشد كه به شما امداد كنيم برنامه هايي را براي سفر انتخاب كنيم كه با بيشينه و كمينه ي دما امتياز چيره به دريافت ويزا شويد . 

مهاجرت به كانادا
مهاجرت به كانادا و به چنگ آوردن ويزاي تحصيلي كانادا فارغ از گواهي زبان مهاجرت به كانادا و به چنگ آوردن رواديدِ تحصيلي كانادا سواي مدرك لهجه موضوعي است كه دانشجو ها زيادي در پي آن مي باشند و مي خواهند حالت ويزاي تحصيلي كانادا سواي سند لهجه را بدانند تا در چهره داشتن وضعيت براي ويزاي تحصيلي كانادا بدون مدرك لهجه اقدام نمايند به همين حافظه ما در اين مقاله در خصوص رواديدِ تحصيلي كانادا بدون مدرك لهجه مطالبي را براي دوستداران اين قضيه ارائه داده ايم . 
رواديدِ تحصيلي كانادا فارغ از سند گويش امري نا شدني نخواهد بود البته ميتوان اظهار‌ كه شرايط مشقت پيش روي درخواست كننده وجود خواهد داشت ، همانطور كه مي دانيد اكثر كالج هاي كانادا از متقاضي گواهي گويش انگليسي و يا اين كه فرانسوي درخواست مي‌كنند اما بعضا از كالج هاي اين كشور به طور مثال دانشكده هاي سري ،كالج هاي فني رواديدِ تحصيلي كانادا فارغ از سند لهجه را براي درخواست كننده صادر مينمايند . 
متقاضي براي اخذ ويزاي تحصيلي كانادا بدون مدرك گويش مي بايست با توجه به موقعيت دانشكده اقدام كند به طور نمونه برخي از دانش كده ها ابتدا پذيرش را به دانش جو خواهند داد و سپس از اخذ ويزا متقاضي به كانادا ميرود و در در آنجا از وي يك امتحان گويش گرفته خواهد شد تا تراز لهجه دانش جو معلوم شود و اگر نياز باشد اوبايد زمان هاي لهجه انگليسي و يا فرانسوي را در دانشگاه سپري كرده و سپس به دانشكده منش يابد . 
پذيرش تحصيلي كانادا فارغ از گواهي زبان قبول تحصيلي بدون مدرك گويش در سراسر دنيا امري سخت ميباشد و در صورتيكه شما خواهان اخذ ويزاي تحصيلي كانادا فارغ از سند لهجه مي باشيد مي بايست اين نكته را به حافظه داشته باشيد كه داشتن مدرك گويش آيلتس و يا تافل مي تواند اقبال دريافت ويزا را براي شما اكثر نمايد پس در‌صورتي‌كه مي‌توانيد حد نصاب نمره گويش را كسب كنيد موقعيت براي شما مناسب تر خواهد شد . 
جهت مشاوره حقوقي با ماتماس بگيريد .۰۲۱۲۶۱۱۶۶۹۱ 
بعضي از كشورها وضعيت راحتتري براي قبول تحصيلي فارغ از گواهي گويش براي متقاضي ها به وجود آورده اند اين كشورها به اين شرح هست :اتريش ، دانمارك ، سوئد كه به راحتي مي توانيد پذيرش تحصيلي فارغ از مدرك گويش را هم اخذ كنيد ، شايان ذكر است كه رواديدِ تحصيلي كانادا بدون گواهي زبان هم براي استان هايي نظير كبك به راحتي اخذ ميگردد . 

ادامهـ مطلبـ
| ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | ۱۰:۳۰:۳۸ | mohajerat
مهاجرت به كانادا، مهاجرت،

مهاجرت به كانادا و آموزش و پرورش در ادمونتون كانادا

يادگرفتن و رشد در ادمونتون كانادا در‌صورتي‌كه شما در جستجوي آموزش با كيفيت و مهاجرت به كانادا هستيد، كانادا محلي مطلوب براي پيدا كردن آن است . به تيتر يك عدد از پررنگ ترين شهرهاي كانادا، ادمونتون هيچ استثنائي از اين ضابطه نمي‌باشد – ارائه بيش از يك راءس يادگرفتن خوب و همينطور يك سيستم متعارف عمومي مدرسه هاي . از سطح ابتدايي تا منش سوم، ساكنين ادمونتون شايسته ترين جور تحصيلات را اخذ مي كنند و بهترين بخش اين هست كه گزينه هاي متعددي براي گزينش شركت هاي وجود داراست .

مهاجرت به كانادا
پس نيز هم اكنون برهه زماني مهاجرت به كانادا براي شما فرارسيده مي‌باشد . 
مدرسه دولتي ادمونتون كانادا در كل، ادمونتون داراي سه هيئت مديره مكتب اي ميباشد كه در مناطق همگاني عمل مي كنند و تمام مهد طفل ها را به كلاس ۱۲ ارائه مي دهند . دو تخته نخستين مدرسه ها عمومي ادونتون و مدرسه هاي كاتوليك ادمونتون علم آموزان انگليسي گويش مي‌باشند و پاياني هيئت مديره اختصاص داده شده به جامعه رو به پرورش فرانسه در ادمونتون . تمامي مورد ها فوق از سوي دولت تامين مي شود . 
مدرسه ها محرمانه ادمونتون كانادا هر چند غير معمول، برخي مدرسه هاي وجود دارااست كه به هيچ يك از هيئت هاي فوق الذكر تعلق ندارند و برنامه هاي محرمانه را ارائه مي دهند . بنابراين، سيستم مدرسه محرمانه در ادمونتون، علاوه بر برنامه درسي استاندارد، برنامه هاي جايگزين و يادگرفتن تخصصي را ارائه مي دهد . 
دانشگاه ها ادمونتون كانادا كتابخانه منشا كتابخانه دانش كده آلبرتا مطرح ترين دانشكده در اين منطقه دانشكده آلبرتا مي باشد (U of A) كه يك موسسه اداري مي‌باشد كه هر ساله بيش از يك ميليارد دلار تبديل مي شود . با نسبتاً ۴۰،۰۰۰ دانشجوي جديد كه هر ساله از آنها استفاده مي كنند، U A يك عدد از شايسته ترين شركتهاي در كانادا مي باشد . اين دانش گاه به ويژه براي سيستم كتابخانه پژوهشي اش شناخته مي شود، كه به نظر مي برسد دو‌مين مملكت در اين سرزمين مي باشد . 
يكي ديگر از شركت ها شناخته شده دانشگاه MacEwan ميباشد كه سالانه تعداد دانشجوها بيش از ۴۳۰۰۰ علم آموز را در بر مي گيرد . ساير شركت ها شامل دانش كده دانش گاه آلاباتا كنكورديا، دانشكده دانشگاه شاه، كالج NorQuest، موسسه فناوري شمال آلبرتا (NAIT)، دانش كده دانش گاه تيلور و دانشگاه تربيت بدني دانشگاه يونايتد و كالج خويشان اي Yellowhead هست كه به تيتر يك دانشگاه يونيفورم ها برگزار مي شود . 
NAIT يك عدد از شركت ها آموزشي خودگرداني در بخشها شمالي آلبرتا است و آموزش فني همراه با فراگيري كاربردي را براي تربيت فارغ التحصيلان خود براي اشتغال پس از تحصيلات خوب آماده مي كند . اين موسسه نيز وسيع ترين مربي كارآموزي در كانادا ميباشد . 

ادامهـ مطلبـ
| ۱۸ آذر ۱۳۹۷ | ۱۰:۴۱:۵۵ | mohajerat
مهاجرت به كانادا، مهاجرت،

برنامه مهاجرتي تجربه كبك Quebec Experience Program – PEQ

به چه شكل مي توانم براي برنامه مهاجرتي تجربه مهاجر كبك (QIIP) واجد وضعيت باشم؟ دولت كبك، كارگران فرنگي فعاليت در كبك و دانشجو ها در بين المللي را تشويق مي نمايد تا برنامه اي از تحصيلات تكميلي در كبك را به طور مستمر در استان ادامه دهند . و به راحتي هجرت به كانادا را در زندگي خود عملي نمايند . 

مهاجرت به كانادا
برنامه تجربه كبك (PEQ) يك فرايند سريع و بي آلايش هست كه سبب به اقامت دائم براي دو دسته متقاضيان مي شود . اين برنامه به دانش آموزان در ميان المللي و كارگران فرنگي موقت اجازه مي دهد كه پس از اتمام عصر كار واجد حالت يا مطالعات قضيه تاييد، براي اقامت دائم از كبك، درخواست اقامت مستمر كنند . 
برنامه تحصيلي Québec براي دانش آموزان: براي اينكه دانش آموزان واجد شرايط باشند، بايستي در كبك تحصيل كرده و در تراز پيشرفت يكي از موارد تحت باشند: ديپلم مطالعات حرفه اي (Diplôme d’Études Professionelles) مشتمل بر ۱ ۸۰۰ ساعت مطالعه؛ DVS و آنگاه گواهينامه تخصصي تخصصي (Attestation de spécialisation professionnelle) در مجموع ۱ ۸۰۰ ساعت مطالعه؛ ديپلم مطالعات كالج، آموزش فني (روش Diplôme d’Études Collégiales)؛ گواهي كارشناسي؛ سند كارشناسي ارشد؛ يا دكترا ديپلم يا گواهي مي بايست به وسيله يك دانشكده يا اين كه يك موسسه آموزشي عمومي كه در كبك قرار داراست و بوسيله دولت به رسميت شناخته شود، اعطا شود . همچنين، دانشجوها در بين المللي بايستي دستكم در نيمي از دوره تحصيل خود در كبك زندگي كنند . 
علاوه بر اين، دانش آموز بين المللي بايستي داراي علم ميانگين ​​پيشرفته اي از فرانسوي شفاهي باشد . دانش آموز مي تواند دانش خويش را از فرانسه با يك عدد از مورد ها پايين ثابت كند: يكي از برنامه هاي فوق را در فرانسه تكميل كرد؛ به مقطع دست كم سه سال در مؤسسهي فراگيري متوسطه يا اين كه دوره متوسطه در فرانسه به طور كامل علم آموزي كرده است؛ يك زمان پيشرفته معتبر فرانسوي كه در كبك يافت مي شود، به نقطه نهايي رسيد . يك آزمون فرانسه به رسميت شناخته شده، نظير آزمون D’evaluation de français و ديگران؛ رعايت لازمات زبان يك سفارش فن اي در كبك . دانش آموزان مي توانند درخواست خويش را براي اقامت دايم از نحوه كبك در شش ماه گذشته از كامل شدن برنامه تحصيلي خود ارائه دهند . گواهينامه دي Sélection du Quebec (CSQ) به دانش آموز پس از تاييد موفقيت آميز يك برنامه آموزشي معتبر صادر مي شود . 
عمده در زمينه شرايط براي واجد حالت بودن تحت برنامه تجربه كبك – تحصيلات تكميلي جريان كبك را بخوانيد . 
برنامه تجربه كبك براي كارگران موقت: براي واجد وضعيت بودن ذيل PEQ، درخواست كننده بايد به طور موقت در كبك، به عنوان يك خدمتكار موقت خارجي يا اين كه به عنوان يك شركت كننده در يك برنامه تعطيلات زمينه تاييد، اقامت داشته باشد . 
درخواست كننده بايد در طول هر زمان شغل ها پرداخت گرديده در كبك، در مقطع ۱۲ ماه در ۲۴ ماه قبلي از ارسال درخواست، تمام وقت استخدام گرديده باشد . دوره ۱۲ ماهه نيازي به پيگيري نمي‌باشد و مي تواند با بيش از يك كارفرماي انباشته شود . 
طبق قوانين ۲ اوت ۲۰۱۸، تمام مشاغل واجد موقعيت براي PEQ مي باشند . اين بدان مضمون‌ ميباشد كه علاوه بر شغل هاي مديريتي، رشته اي و فني كه تحت برنامه قديمي پذيرفته شده، PEQ نو همچنين مرحله C را دريافت مي كند (مشاغل ميانگين ​​كه معمولا براي دوره هاي متوسطه و / يا يادگرفتن خاص) و مرحله D (كار مشاغلي كه معمولا آموزش حرفه اي) يادگرفتن و پرورش مي دهد . 
در كبك، اشتغال بدون نقص تمام وقت دست‌كم ۳۰ ساعت كار در هفته هست . بازه صرف شده به عنوان خويش كارمند، صاحب كسب و كار و يا اين كه فعاليت نصفه وقت زير PEQ واجد حالت نمي باشد . 
همسر دانش آموز يا مستخدم كه در كبك كار مي نمايد در يك مجوز كار گشوده هم واجد حالت براي اين برنامه خواهد بود درصورتي كه آنها وضعيت را برآورده سازند . 
در بازه ارائه درخواست، مستخدم موقت فرنگي مي بايست تمام وقت استخدام شود و بايستي با حالت ويزاي يك خدمتكار موقت خارجي هماهنگ باشد . 
خدمتكار موقت فرنگي هم بايد دارنده علم متوسط ​​از زبان فرانسوي باشد . براي اثبات بضاعت لهجه فرانسه، درخواست كننده مي تواند از دربين آيتم هايي كه در بالا شرح داده شده ميباشد را گزينش كند . 
پردازش اولويت ذيل برنامه PEQ، تصميم گيري هاي انتخابي صرفا از شواهد اطلاعاتي و مستند ارائه شده در پرونده است، و اين يك برنامه مبتني بر امتياز نمي‌باشد . 
تمامي درخواست ها بايد در حدود ۲۰ روز كاري با صادر شدن CSQ انجام شود . 
هنگامي كه CSQ صادر شد، متقاضي براي اقامت مستمر در دولت فدرال براي ثبت بهداشت، امنيت و مسائل داراي ارتباط درخواست خواهد كرد . 


موقعيت براي قبول در برنامه تجربه كبك (PEQ) – فارغ التحصيل كبك برنامه تحصيلي Quebec (Quebec Graduate Stream) دانشجو يان في مابين المللي واجد شرايط را براساس يك مجوز معتبر تحصيلي مي پذيرد تا پس از پيروزي آميز بودن تحصيلات تكميلي تاييد گرديده در يك برنامه تحصيلي واجد حالت در استان كبك، اقامت دائم درخواست نمايد . 
برنامه هاي كاربردي در اين جريان بر مبنا اولويت قرار مي گيرند و عموما در كمتر از ۱۲ ماه به نتيجه مي رسند . 
دانشجو يان در بين المللي كه دارايي هاي زمينه نياز و ساير مدارك تحصيلي دارند، ابتدا بايستي به يك برنامه تحصيلي واجد شرايط پذيرفته شوند و مجوز علم آموزي در كانادا را دريافت كنند . 
موقعيت براي واجد شرايط بودن برنامه كويتي PEQ (فارغ التحصيل جريان كبك): كامل شدن يكي از ديپلم واجد وضعيت زير گواهي كارشناسي (كارشناسي ارشد دانشگاه)؛ سند كارشناسي ارشد، دكترا DEC – ديپلم مطالعات كالج، آموزش فني؛ DEP – ديپلم مطالعات رشته اي) تاييد گرديده به ۱۸۰۰ ساعت مطالعه يا اين كه بيشتر؛ DEP به دنبال ASP – گواهي تخصص تخصصي) گواهي به حداقل ۱۸۰۰ ساعت يادگرفتن مداوم و سبب ساز به تجارت خاص شما بايستي حداقل در نيمي از برنامه تحصيلي در جواز تحصيلي به طور موقت در كبك بمانيد و وضعيت اقامت خود را رعايت كنيد . 
علم توسعه يافته فرانسوي چهارم آيتم (فقط ۱ قضيه نياز است) براي ديدار با نياز گويش فرانسه وجود دارد . 
در‌صورتي‌كه مطالعاتي را در يكي از برنامه هاي ديپلم واجد موقعيت ذكر گرديده در بالا به طور بي نقص در فرانسه انجام دهيد، اين دانش خويش را از مرحله زبان زمينه نياز فرانسه تاييد مي كند؛ يا ارائه مدرك نتايج يك آزمون فرانسه يا اين كه ديپلم كه توسط مقامات رسمي تاييد شده مي باشد نشان مي دهد كه فرانسوي B2 (متوسط) فرانسوي فهم مفاهيم و ايجاد دهان؛ يا ارائه يك ركورد آخري كه نشان دهنده تكميل موفقيت آميز دوره پيشرفته زمان متوسطه فرانسوي هست كه در كبك، در يك موسسه آموزشي شناخته گرديده در فهرست كورس هاي فرانسوي واجد وضعيت ذيل PEQ، گرفته گرديده هست . يا ارائه يك جواز به طور منظم براي تمرين از يك حرفه اي در Québec و يا اين كه گواهي از اجراي ملزومات گويش از يك حرفه اي در Québec و يا سند تكميل پيروزي آميز بوسيله معاون Office québécois de la langue française براي اهداف به دست آوردن يك جواز به طور منظم براي تمرين ارائه يك ركورد آخري براي تأييد پيروزي آميز دست‌كم سه سال تحصيلي تمام وقت در برهه زماني كارشناسي و يا پس از عصر دبيرستان كه به طور بي نقص به زبان فرانسوي كامل شدن شده مي‌باشد . توجه: شما بايد حداقل ۱۸ سال داشته باشيد و يك پاسپورت معتبر داشته باشيد و در شراي درخواست خويش را در كانادا ارائه مي دهيد، در هنگام ارائه درخواست خويش اقامت رسمي در كبك داريد . 
بازه ارسال يك برنامه؟ شما مي توانيد تقاضانامه خود را ۶ ماه پيشين از تاريخي كه انتظار داريد گواهينامه خود را براي تكميل برد آميز يا ديپلم اخذ كنيد، البته نه سپس از ۳۶ ماه پس از اخذ ديپلم خود، ارائه دهيد . 
مقررات مالي براي ادامه علم آموزي در كبك، مدارك حتمي براي پرداخت هزينه هاي تحصيلي و معاش حتمي مي‌باشد . 
شما مي توانيد با: بيانيه هاي بانكي شما براي شش ماه نشان دادن كافي دارايي براي حمايت از مطالعات شما و ثابت پرداخت هزينه علم آموزي و تسكين دهنده شما؛ بيانات بانكي از يك خانواده نزديك نشان دهنده كافي بودجه براي حمايت از مطالعات شما و نامه تأييد حمايت مالي از نزديك نزديك؛ مدارك تحصيلي كه از كانادا پرداخت مي شود، در صورتي‌كه شما يك بورس تحصيلي داريد يا اين كه در برنامه آموزشي كانادايي مي باشيد . هزينه علم آموزي در ۱۵۰۰۰ دلار در سال تقريب زده مي شود . اين مقدار دربين شركتهاي و برنامه هاي تحصيلي متعدد ميباشد . 
علاوه بر آموزش و پرورش، بايستي هزينه هاي معاش مطلوب را بپردازيد، محاسبه گرديده به شرح زير است: افرادي كه به كبك مي آيند مبلغ قضيه نياز براي هر سال (علاوه بر هزينه تحصيل) خودتان (۱) ۱۱۰۰۰ دلار با يك عضو خانواده بزرگتر از ۱۸ سال (۲) + ۵،۱۰۰ دلار با يك عضو خانواده تحت ۱۸ سال (۲) + ۳۸۰۰ دلار هر عضو خانواده مازاد كه بيش از ۱۸ + ۵،۱۲۵ دلار دارد هر عضو اضافي خانواده تحت ۱۸ ساله + ۱،۹۰۳ دلار چه طور حساب و كتاب مبلغ ثابت بودجه؟ مثال: هزينه تحصيل ۱۵،۰۰۰ دالر + ۱۱،۰۰۰ دالر (دانش آموز) + ۵،۱۰۰ دلار (همسر) كل مدارك مورد نياز: ۳۱،۱۰۰ دلار شما واجد حالت برنامه Quebec Experience نيستيد اگر: شما با يك بند كه به برگشت به سرزمين خويش مي پردازيد، يك مدرك تحصيلي داريد، مگر اينكه پيش از اين اين حالت را انجام داده باشيد؛ شما يك برنامه تحصيلي جديد را در كبك مقدمه كرده ايد . آينده خود را در آغوش بگيريد و اذن دهيد Immigration .ca انتخاب براي علم آموزي در كانادا است كه ارتفاع عمر ارتفاع خواهد كشيد! مطالعه خويش را در كانادا شروع كنيد، تجربه كن! لطفا براي دريافت داده ها بيشتر با ما تماس بگيريد .۰۲۱-۲۶۱۱۶۶۹۱ 

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ آذر ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۴:۰۴ | mohajerat
مهاجرت به كانادا، مهاجرت،

آخرین مطالب ارسالی

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان